Aktualności

Umowa leasingowa

Badając zestawienia z ubiegłych lat nawiązujące do zwiększenia się zainteresowania usługami firm pośredniczących przy zawieraniu umów leasingowych od razu jest zauważalne, że tego typu forma finansowania biznesu z roku na rok przekonuje w naszym państwie coraz większą grupę zwolenników. Właściciele firm powoli przekonują się do plusów jakie niesie za sobą umowa leasingu, przede wszystkim z punktu widzenia szacunkowych oszczędności w odniesieniu do sytuacji gdy zamiast wynajmować zdecydowalibyśmy się zakupić dane rzeczy na własność, po rynkowych cenach. Umowa leasingowa stanowi idealną ewentualność dla właścicieli firm poszukujących konsensusu pomiędzy utrzymaniem dotychczasowego poziomu biznesu a ograniczeniem kosztów związanych z ich przeprowadzaniem. Wiadomo, że każda strategia inwestycyjna powinna opierać się na pewnych fundamentach w postaci środków ekonomicznych, bez których bardzo ciężko o jakikolwiek rozwój ekonomiczny. Jednak w obecnej sytuacji ekonomicznej coraz mniej przedsiębiorstw może sobie pozwolić na lekkomyślność pod względem nakładów na projekt. Trudna sytuacja gospodarcza sprawia, iż pragnąc utrzymać się na rynku należy skupić swoją uwagę na poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań, zwłaszcza pod względem finansowania nowych przedsięwzięć. Do niedawna naturalną opcją, z której najchętniej korzystano był kredyt, jednak w danej chwili spoglądając z punktu widzenia opłacalności nie jest to już rozwiązanie tak opłacalne.


Umowa leasingu jako alternatywna forma finansowania projektów w ostatnich miesiącach wydaje się coraz mocniej zyskiwać na znaczeniu. Przedsiębiorcy zaczęli wyraźnie dostrzegać zalety jakie oferuje tego rodzaju rozwiązanie. Dużą zaletą jest tutaj przede wszystkim fakt realnych oszczędności o charakterze typowo ekonomicznym. Inaczej rzecz ujmując – wynajmując dane narzędzie środek transportu, itp. – ogólnie rzecz ujmując przedmiot umowy leasingowej oszczędzamy rzeczywiście (zwłaszcza w krótkim przedziale czasowym) jeśli porównamy takiego rodzaju inwestycję z jednorazowym wydatkiem koniecznym do poniesienia w momencie gdy decydujemy się na wykup określonych narzędzi na własność. W umowie leasingowej zyskujemy niezbędne dobro, zaś jedynymi kosztami do poniesienia jest wysokość comiesięcznych rat, ustalonych w ramach podpisanej umowy z tytułu wynajęcia i użytkowania przedmiotu umowy leasingowej. Pod względem opłacalności różnica jest zatem jednoznacznie zauważalna. Kolejną z głównych zalet leasingu, która sprawia, iż coraz więcej właścicieli firm decyduje się z tej formy skorzystać jest fakt, iż leasing pozostawia nam dosyć szerokie pole manewru, które sprawia, że poszczególne parametry (wysokość rat, długość trwania umowy, możliwość wykupienia narzędzia na własność, bądź odstąpienia od umowy leasingu w w dowolnej chwili) umowy leasingu możemy z powodzeniem negocjować tak, żeby jej ostateczny kształt jak najbardziej odpowiadał naszym potrzebom, oczekiwaniom, jak również finansowym możliwościom. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia drobnych przedsiębiorców, którzy dopiero wchodzą na rynek i jeszcze nie mają ugruntowanej pozycji, a co za tym idzie – satysfakcjonujących zysków oraz stabilnej sytuacji ekonomicznej. Umowa Leasingu jest tutaj wręcz doskonałym rozwiązaniem, bowiem pozwala przeprowadzić niezbędne inwestycje (zdobyć odpowiedni sprzęt) przy równoczesnym ograniczeniu wydatków na ten cel do minimum. To sprawia, iż leasingobiorca ma możliwość w pełni skupić się na prowadzeniu działalności, zamiast martwić się kwestiami finansowymi, które w leasingu zostają rozłożone w czasie i eliminują konieczność poniesienia jednorazowego, odczuwalnego dla całej firmy wydatku. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, iż przede wszystkim na samym początku prowadzenia przedsiębiorstwa fakt ten jest ogromnie korzystny, nic więc dziwnego, iż coraz więcej właścicieli przedsiębiorstw jest zainteresowanych tego rodzaju alternatywą jaką bez wątpienia oferuje leasing.